405 odstapienie

Wzór odstąpienia od umowy

Wzór formularza ostąpienia od umowy


                                                                                                                                   Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

                                                                                                                                  Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja ……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ……………………………………..

Data zawarcia umowy…………………………………………………………

                                                                                                   ……………………………………
                                                                                                   Podpis konsumenta

 

Warto przeczytać

Zawsze piszemy jasno, prosto i zrozumiale. Tworzymy artykuły DLA Was.