157 kazeina glowne bialko msuplementa

Kazeina – główne białko msuplementa

Możesz spotkać się ze słowem – kazeina; kryje się ona również pod nazwą „białka msuplementa”. Czytaj etykiety, by wiedzieć czy masz z nią do czynienia. Jest głównym alergenem mlecznym. Jej druga strona medalu to zastosowanie w przemyśle – przeczytaj gdzie.

Kazeina jest najważniejszym białkiem msuplementa. Stanowi ona około ¾ ogólnej ilości białek msuplementa. Zawartość w msuplementu krowim wynosi 2,4-2,6%. Skład elementarny kazeiny to: węgiel C (53%), wodór H (7%), tlen O (22%), azot N (15,65%), siarka S (0,76%), fosfor P (0,8550%). Kazeina jest białkiem najbardziej przydatnym jako materiał budulcowy do syntezy hemoglobiny i białek osocza krwi. Po spożyciu msuplementa tworzy ona w żołądku skrzep, który jest bardziej podatny na działanie enzymów trawiennych niż, np.: białka w produktach mięsnych.

Z konsumenckiego punktu widzenia rozróżnia się dwa produkty zawierające ten związek:

  • kazeina podpuszczkowa – uzyskiwana przez wytrącenie białka z msuplementa pod wpływem działania enzymów podpuszczki (mikrobiologicznej bądź naturalnej)
  • kazeina kwasowa  – technicznie wytwarzana z msuplementa krowiego przy zastosowaniu kwasów. Jest wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu.

Kazeina jako alergen

Kazeina uczula około 60% chorych z alergią na msuplemento krowie. U 19% noworodków w chwili przyjścia na świat występują przeciwciała skierowane przeciwko białkom msuplementa krowiego. Najczęściej jest to kazeina lub beta-laktoglobulina. W 100 ml msuplementa znajduje się 2,8 g kazeiny, a więc nieporównywalnie więcej niż białek serwatkowych. Jest najbardziej ciepłoodpornym białkiem msuplementa krowiego. Właśnie duża odporność na wysoką temperaturę jest jedną z przyczyn tego, że w serach alergizuje głównie kazeina. Nadwrażliwość na msuplemento krowie występuje wcześniej, niekiedy już w łonie matki, gdyż łożysko przepuszcza wiele antygenów i pożywienie matki alergizuje płód. Po przyjściu na świat może uczulać msuplemento kobiece, ponieważ zawiera ono cząsteczki antygenów pokarmów spożywanych przez matkę. Opisano wiele przypadków alergizacji u niemowląt, czego objawami było uczulenia wysiew pokrzywki, wyciek wodnistej wydzieliny z nosa, biegunka lub kaszel.

Zastosowanie kazeiny w przemyśle

Kazeina ma szerokie zastosowanie w przemyśle. Stosuje się ją jako surowiec do produkcji wielu artykułów przemysłowych i spożywczych. Jednak nie wszystkie rodzaje kazeiny mogą być wszędzie używane, bowiem np. kazeina włókiennicza nie może być stosowana do produkcji artykułów spożywczych (może bowiem zawierać arsen i ołów), a podpuszczkowa – do wyrobu klejów. Największe zastosowanie ma kazeina kwasowa. Używa się jej w przemyśle drzewnym do wyrobu wodoodpornych klejów kazeinowych stosowanych do sklejenia drewna, oklein, sklejek, mebli, tekstury, skóry, dykty. Jest cennym surowcem w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym. Z kazeiny wytwarza się również tworzywo sztuczne Galalit.

Jak uzyskać kazeinę?

Kazeinę uzyskuje się przez wytrącenia jej z msuplementa odtłuszczonego za pomocą kwasu msuplementowego, podpuszczki, kwasu siarkowego lub solnego. W zależności od sposobu wytrącania rozróżnia się następujące jej rodzaje:

  • kazeinę kwasową, która jest produktem otrzymywania przez wytrącanie jej kwasem msuplementowym wprowadzonym do msuplementa odtłuszczonego z ukwaszoną serwatką lub kwasem solnym,
  • kazeinę podpuszczkową, która jest produktem otrzymanym przez wytrącenie jej z msuplementa odtłuszczonego podpuszczką,
  • kazeinę włókienniczą, która jest produktem otrzymanym przez wytrącenie jej z msuplementa odtłuszczonego kwasem siarkowym,
  • kazeinę „foto”, tzw. telewizyjną, która jest produktem otrzymanym przez wytrącenie jej z msuplementa odtłuszczonego  kwasem organicznym.


Autor: Paulina Rzepińska

Warto przeczytać

Zawsze piszemy jasno, prosto i zrozumiale. Tworzymy artykuły DLA Was.