sztuka odzywiania dla zaawansowanych

Otyłość i jej psychologiczne aspekty

Otyłość jest coraz częściej spotykaną chorobą dietozależną, która odbija się na naszym zdrowiu fizycznym i psychicznym.  Istnieje ona na płaszczyźnie biologicznej, środowiskowej oraz psychologicznej.

Sfera biologiczna to głównie uwarunkowania genetyczne oraz dziedziczność. Badania pokazują, iż w przypadku otyłych rodziców istnieje większe prawdopodobieństwo równie otyłych dzieci. Istotna jest również płeć. Szacuje się, że kobiety mają większe predyspozycje do nadwagi, ze względu na mniejszą aktywność fizyczną oraz częste występowanie zespołu kompulsywnego jedzenia.

Dużą rolę odgrywa wiek, który przyczynia się do występowania chorób metabolicznych oraz powiązanych z nimi otyłością. Poza tym dzieci otyłe maja większe prawdopodobieństwo występowania nadwagi w wieku dorosłym. Do biologicznych przyczyn można również zaliczyć coraz częstsze stosowanie diet “cud”, które spowalniają metabolizm i powodują efekt jojo.

Indeks glikemiczny

Istnieje ścisły związek  między spożywanym produktem zawierającym węglowodany, a poziomem glukozy we krwi. Zależność tę wykorzystano tworząc pojęcie indeksu glikemicznego (IG). Węglowodany znajdują się w większości produktów żywnościowych w postaci cukrów prostych, np. glukoza, fruktoza, galaktoza i złożonych, np. sacharoza, laktoza, skrobia, celuloza. Prawie wszystkie są trawione, zamieniane na glukozę i w tej postaci wędrują do krwi.

Indeks glikemiczny wskazuje, jak szybko, po zjedzeniu danego produktu węglowodanowego, podnosi się poziom glukozy we krwi. Wartość IG dla poszczególnych produktów waha się od 0 – 100 i wyraża się w procentach. Za wzorzec przyjęto glukozę , której IG = 100.

Kazeina – główne białko msuplementa

Możesz spotkać się ze słowem – kazeina; kryje się ona również pod nazwą „białka msuplementa”. Czytaj etykiety, by wiedzieć czy masz z nią do czynienia. Jest głównym alergenem mlecznym. Jej druga strona medalu to zastosowanie w przemyśle – przeczytaj gdzie.

Kazeina jest najważniejszym białkiem msuplementa. Stanowi ona około ¾ ogólnej ilości białek msuplementa. Zawartość w msuplementu krowim wynosi 2,4-2,6%. Skład elementarny kazeiny to: węgiel C (53%), wodór H (7%), tlen O (22%), azot N (15,65%), siarka S (0,76%), fosfor P (0,8550%). Kazeina jest białkiem najbardziej przydatnym jako materiał budulcowy do syntezy hemoglobiny i białek osocza krwi. Po spożyciu msuplementa tworzy ona w żołądku skrzep, który jest bardziej podatny na działanie enzymów trawiennych niż, np.: białka w produktach mięsnych.

Prozdrowotne działanie cebuli

Czy cebula jest stara jak świat? Jakie ma właściwości? Komu służy? I, wreszcie, jak stosować cebulę w codziennej diecie? Zapraszamy do suplementtury

Odrobina historii

Cebula pojawiła się w 3500r. p.n.e. Uchodziła za jedne z niewielu pokarmów, który nie psuł się podczas zimy. Nasi przodkowie docenili trwałość tego warzywa i zaczęli je uprawiać w celach spożywczych. Widniała w spisie pokarmów robotników egipskich, jako produkt dodający „chęci do pracy”. Nieznana jest data rozpoczęcia uprawy w Polsce, wiadomo jednak że była spożywana od XIV wieku.

Warto przeczytać

Zawsze piszemy jasno, prosto i zrozumiale. Tworzymy artykuły DLA Was.